Menu Expand
Atlas patologii skóry

Atlas patologii skóry

Philip McKee

(2011)

Additional Information

Book Details

Abstract

Książka jest adresowana do dermatologów, patologów i dociekliwych studentów medycyny. Jej celem jest pomoc w rozwiązywaniu problemów diagnostycznych w dermatologii.
W pierwszym rozdziale omówiono prawidłową budowę skóry i jej przydatków, w następnych zmiany patologiczne skóry w różnych jej schorzeniach: wrodzonych, zapalnych i nowotworowych.