Menu Expand
Evan James Williams

Evan James Williams

Rowland Wynne

(2017)

Additional Information

Abstract

Dyma gyfrol sy’n rhoi darlun o fywyd a gwaith y ffisegydd o Gymro, yr Athro Evan James Williams, gŵr a gafodd ei ddisgrifio fel un o’r gwyddonwyr mwyaf galluog a welodd Cymru erioed ac fe’i cydnabyddid fel arbrofwr dyfeisgar a damcaniaethwr disglair. Cymerodd ran flaenllaw yn y chwyldro a ddigwyddodd yn negawdau cyntaf yr ugeinfed ganrif gyda datblygiad ffiseg cwantwm. Cydweithiodd gyda’r arloeswyr (nifer ohonynt yn enillwyr gwobr Nobel) a gwnaeth gyfraniad nodedig ym maes gwrthdrawiadau atomig ac yn narganfyddiad gronyn elfennol newydd. Ym 1939, ymunodd yn y dasg o ddiddymu bygythiad dinistriol llongau tanfor a chyflawnodd waith gorchestol. Amlygir ei alluoedd di-gymar yn y gyfrol hon, a chyflwynir yn ogystal ddarlun o gymeriad hoffus a thwymgalon na gollodd ei ymlyniad na’i gariad tuag at fro ei febyd a’i diwylliant.


Table of Contents

Section Title Page Action Price
Clawr Clawr
Tudalen Deitl iii
Tudalen Hawlfraint iv
Geirnod v
Cynnwys vii
Rhagair Golygydd y Gyfres ix
Series Editor’s Foreword x
Luniau xi
Rhagair 1
Pennod 1: Mae gen i Freuddwyd 7
Pennod 2: Siglo’r Seiliau 25
Pennod 3: Doethuriaethau 55
Pennod 4: Pererindota 79
Pennod 5: Cyrraedd y Brig 101
Pennod 6: Helgwn y Weilgi 125
Pennod 7: Gwawr a Gweryd 151
Pennod 8: Epilog 159
Nodiadau 169
Llyfryddiaeth 171
Mynegai 175
Clawr Cefn Clawr Cefn