Menu Expand
Credoau'r Cymry

Credoau'r Cymry

Huw Williams

(2016)

Additional Information

Book Details

Abstract

Trwy driniaeth wreiddiol a gafaelgar o rai o ffigyrau adnabyddus Cymru, mae Huw L. Williams yn amlygu nifer o’n credoau fel cenedl, sydd wedi profi’n ddylanwadol yng Nghymru a thu hwnt. Cyflwynir trafodaethau gwleidyddol, moesol a diwinyddol trwy ffurf ymddiddanion dychmygol, gyda sylwebaeth athronyddol ar elfennau canolog yr athrawiaethau hynny. Ymysg y sawl sy’n amlwg yn y gyfrol y mae Glyn Dŵr, Robert Owen, Lady Llanover a Henry Richard, gyda’u syniadau pwysicaf wedi’u cyflwyno ar ffurf ymgom difyr sy’n cynnig cyflwyniad hygyrch i’r darllenydd. Yn dilyn pob ymgom, daw dadansoddiad o’r syniadau hynny i roi cyfrif trwyadl o ambell gysyniad a gosod cwestiynau gerbron ynglŷn â grym a dilysrwydd y gwahanol gredoau. Pwysleisir yn arbennig y cysylltiadau anwahanadwy gyda thueddiadau deallusol ehangach Ewrop a’r modd y mae syniadaeth yng Nghymru wedi dylanwadu, ac wedi’i ddylanwadu gan, y cyd-destun ehangach. Ymhlyg yn y driniaeth yma o syniadaeth Gymreig ceir ymgais i amlygu sut y mae ystyriaethau athronyddol ynghlwm yn ein bywyd cyfunol, yn ogystal ag awgrym bod yna hanes syniadau neilltuol yn perthyn i Gymru. Dyma roi sylw priodol felly i sylwedd athronyddol y traddodiad deallusol hwnnw, a chynnig dathliad o’n credoau fel cenedl.

Table of Contents

Section Title Page Action Price
Clawr Clawr
Tudalen Deitl iii
Tudalen Hawlfraint iv
Geirnod v
Cynnwys vii
Diolchiadau ix
Nodyn ar ddarllen y testun hwn xi
Rhestr lluniau xiii
1. Gosod yr Olygfa 1
2. Y Natur Ddynol: Pelagius (354–?) 13
3. Cyfraith a Gwladwriaeth: Hywel Dda (880–950) ac Owain Glyndwr (1349–?) 31
4. Y Da, y Duwiol a’r Gwleidyddol: Richard Price (1723–1791) 59
5. Addysg, Cymuned a Chyfalafiaeth: Robert Owen (1771–1858) 85
6. Heddychiaeth a Gwleidyddiaeth Ryngwladol: Henry Richard (1812–1888) a David Davies (1880–1944) 105
7. Sosialaeth: Aneurin Bevan (1896–1960) a Raymond Williams (1921–1988) 133
8. Cenedlaetholdeb: Arglwyddes Llanofer, Michael D. Jones a J. R. Jones 163
9. Diweddglo 193
Nodiadau 207
Llyfryddiaeth 211
Bywgraffiadau byrion 219
Mynegai 225
Clawr Cefn Clawr Cefn